top of page

Condicions generals de venda per a una conferència presencial

1. Disposicions generals

1.1. Les presents condicions generals de venda (CGV) regeixen la venda de bitllets i la participació a la conferència presencial organitzada per Benoit DEROT (d'ara endavant anomenat "l'Organitzador").

1.2. En comprar un bitllet per a la conferència, el participant accepta sense reserves les presents CGV.

2. Inscripció i pagament

 

2.1. La inscripció a la conferència presencial es fa a través del lloc web de l'Organitzador o d'altres mitjans de reserva autoritzats.

2.2. El pagament dels bitllets es fa en línia, amb targeta de crèdit o d'altres mitjans de pagament acceptats per l'Organitzador.

2.3. Els preus dels bitllets estan indicats en euros i estan subjectes a l'IVA vigent.

2.4 el cobrament es farà mitjançant un TPV Virtual i les tarjetes acceptades són VISA i Mastercard

 

3. Cancel·lació i reemborsament

 

3.1. En cas de cancel·lació de la conferència per part de l'Organitzador, els participants seran íntegrament reemborsats de l'import del seu bitllet.

3.2. En cas de cancel·lació per part dels participants, poden optar per un reemborsament total sense importar el motiu.

3.3. Si després de la seva participació el participant no ha estat satisfet amb la conferència, pot sol·licitar un reemborsament total.

3.4. Les sol·licituds de reemborsament han de ser presentades per escrit a l'adreça benoit.katana@gmail.com i seran processades en un termini raonable.

4. Modificació o ajornament de la conferència

 

4.1. L'Organitzador es reserva el dret de modificar la data, el lloc o el contingut de la conferència en cas de circumstàncies excepcionals. Els participants en seran informat el més aviat possible.

4.2. En cas d'ajornament de la conferència, els bitllets romandran vàlids per a la nova data, i els participants tindran l'oportunitat de sol·licitar un reemborsament segons l'article 3.

5. Responsabilitats i exoneració de responsabilitat

 

5.1. Els participants són responsables del seu propi transport, allotjament i àpats durant la conferència.

5.2. L'Organitzador no pot ser responsabilitzat per accidents, robatoris, pèrdues o danys soferts pels participants durant la conferència.

5.3. S'insta els participants a respectar les instruccions de seguretat i les normes de conducta establertes per l'Organitzador durant la conferència.

6. Propietat intel·lectual

 

6.1. Tots els continguts, suports visuals i documents distribuïts durant la conferència són propietat intel·lectual de l'Organitzador i no poden ser reproduïts ni distribuïts sense autorització prèvia.

7. Confidencialitat

 

7.1. Els participants es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació intercanviada durant la conferència i a no divulgar de manera no autoritzada informació confidencial.

8. Llei aplicable i jurisdicció competent

 

8.1. Les presents CGV estan subjectes a la llei vigent del Principat d’Andorra.

8.2. Qualsevol litigi derivat de les presents CGV estarà sotmès a la jurisdicció exclusiva dels tribunals del Principat Andorra. 

8.3 Les reclamations entre les dues parts es tractarà a tribunals del Principat d’Andorra

 

En comprar un bitllet per a la conferència, el participant reconeix haver llegit, entès i acceptat les presents condicions generals de venda.

bottom of page